Anmälan till McDonald's Cup 2024 är nu öppen

Turneringsbestämmelser

§1 Spelregler

McDonald’s Cup spelas efter FIFA:s regler tillämpliga delar. I övrigt enligt Svenska Fotbollförbundets regler.

§2 Spelregler

7v7

Lagen spelar 5 matcher var utan resultat och tabell

9v9 & 11v11

Lagen indelas i grupper där alla spelar mot varandra.
Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng. oavgjord match 1 poäng och förlust 0 poäng.
Om två eller flera lag har samma poängsumma avgörs ordningsföljden på följande sätt:
Målskillnad
Gjorda mål
Inbördesmöten
Straffar enligt SvFF:s regler

2.1 Slutspel

Samtliga lag går vidare till A- eller B-slutspel beroende på placering i gruppen.
Slutspel sker efter cupsystem, alltså utslagsmetoden. Oavgjorda matcher i slutspelet avgörs genom straffar enligt SvFF:s regler. Samtliga spelare som deltog i matcher äger rätt att delta i straffsparkstävlingen

2..2 Ospelbar plan

Vid  t.ex. dåligt väder som resulterar i en ospelbar plan så ska matchen avgöras på straffar(enligt SvFF:s regler) om inte bägge lagen kommer överens om att spela matchen på eget ansvar. 

2.3 Sen matchstart

Matcher som inte kan starta senast 15 min efter utsatt tid pga tekniska problem med t.ex planer, målstolpar, målnät. Ska spelas på annan plan så snart som möjligt.

§3 Klassindelning

Pojkar

P16-17 – Pojkar födda 1/1 2007 eller senare

P15 – Pojkar födda 1/1 2009 eller senare

P14 – Pojkar födda 1/1 2010 eller senare

P13 – Pojkar födda 1/1 2011 eller senare

P12 – Pojkar födda 1/1 2012 eller senare

P11 – Pojkar födda 1/1 2013 eller senare

P10 – Pojkar födda 1/1 2014 eller senare.

Flickor

F16-17 – Flickor födda 1/1 2007 eller senare

F14-15 – Flickor födda 1/1 2009 eller senare

F13 – Flickor födda 1/1 2011 eller senare

F12 – Flickor födda 1/1 2012 eller senare

F10-11 – Flickor födda 1/1 2013 eller senare

§4 Matchtid

7v7

Alla åldersklasser spelar 2×15 minuter

9v9 & 11v11

Alla åldersklasser spelar 2×20 minuter

Antal spelare

Det är tillåtet att använda spelare från samma förening i flera lag i turneringen. Dock inte i samma åldersklass. Med undantag för icke tävlingsklasser där man f år låna in spelare som deltagit i annat lag i samma åldersklass.

7v7 & 9v9

Alla åldersklasser har fritt antal spelare och flygandebyte gäller.

11v11

Alla åldersklasser gäller max 18 spelare per match och flygandebyte gäller.

§6 Dispenser

Generell åldersdispens medges för två 1-årsöverårigaspelare på planen samtidigt. Dock får man ha hur många som helst i truppen.

Gäller för samtliga åldersklasser.

§7 Bevis på ålder och deltagarlista

Varje lag måste lämna in en lista över samtliga spelare och ledare i MyTeam innan deras första match i turneringen. Alla spelare fr.o.m 12 år skall kunna identifiera sig och certifiera sin ålder med ID-kort/Pass vid behov. Om ett lag använder sig utav en spelare som inte är kvalificerad riskerar de att uteslutas från turneringen.

§8 Matchinformation

8.1 Laguppställning

Laguppställning måste fyllas i online i på MyTeam senast 1 vecka innan turneringen startar.

Det går sedan att justera namn fram till första match.

Antalet spelare på laguppställningen får inte överskrida antalet deltagarkort laget har registrerat.

8.2 Matchdräkt

Matchdräkten ska vara numrerad. Om domaren bedömer att lagens dräkter är för lika i färg ska bortalaget byta matchdräkt. Alternativt använda sig av västar.

8.3 Vid Matchen

 • Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan s enaste 10 minuter före avspark.
 • Alla spelare måste vara försäkrade
 • Alla spelare måste bära benskydd
 • Varje lag är ansvariga för sina supperters uppträdande
 • En spelare eller ledare som får ett rött kort kommer automatiskt att stängas av i nästa match. Lagledaren ansvarar för uppföljningen.

8.4 Bollar

 • P10, P11, P12, P13, F10-11, F12, F13: Storlek 4
 • P14, P15, P16-17, F14-15, F16-17: Storlek 5

§9 9-mannaspel

Vid ej ritsade 9-manna planer gäller följande:
 
 • Spelas mellan 11-mannaplanens straffområden med 7-manna mål
 • 7-mannas straffområdesmått används samt att straffsparkspunkten placeras som i 7-manna

§10 7-mannaspel

 • Vid tillbakaspel till målvakt får denna ta upp bollen med händerna
 • Målvakt kan göra inspark genom att sparka bollen från marken eller från sina händer, eller genom att kasta ut den.
 • Retreatline tillämpas

§11 Protester, bestraffningar och utvisningar

11.1 Protester

Ev. protester skall skriftligen lämnas till planchefen senast 30 minuter efter spelad match. Avgiften (300kr) skall betalas samtidigt. Avgiften återbetalas om protesten godkännes. Protesterna behandlas av cupkommittén i samråd med planchefen.

11.2 Utvisningar

Utvisad spelare får inte medverka i lagets nästa match. Vid grov förseelse behandlas ärendet av Cup-kommittén.

§12 Walk over

Lag som uteblivit från match, utan giltig orsak förlorar matchen med 1-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingskommittén kan, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag ska uteslutas redan vid den första förseelsen. Exempelvis om avsiktlig WO gynnar de egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

§13 Spelplaner

Matcherna spelas på både natur och konstgräsplaner runt om i Västerås.

§14 Spelprogram

Spelprogram släpps online 14 dagar innan turneringen startar.

Cupkommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje berört lag.

§15 Ordningsföreskrifter på förläggningar

15.1 Protester

 • Lagledare är ansvariga för sina spelare under turneringen angående eventuell skadegörelse.
 • Det är förbjudet att förtära alkohol på förläggningarna
 • Tystnad gäller på varje förläggning 22:00-06:00
 • Skolorna hys ut av Västerås Stad. Vi ber därför deltagarna som bor på skolorna att rätta sig efter de ordningsregler som gäller.
 • Deltagarna ska göra snyggt efter sig sedan det ätit i skolrestaurangen.
 • Det är inte tillåtet att ta med mat och dryck från skolrestaurangerna. Deltagare som påträffas med att medföra mat och dryck från skolrestaurangen kommer att utvisas från cupen och deltagarbeviset dras in. 
 • Deltagare får inte ha fotbollsskor inne i skolorna.
 • Deltagare får inte spela fotboll inne i skolorna.

15.2 Brandsäkerhet

 • Rökning är absolut förbjudet på förläggningarna och i skolrestaurangerna.
 • Det är förbjudet att laga mat eller koka kaffe på förläggningarna.
 • Det är förbjudet att ställa ut bord och stolar i korridorerna
 
Överträdelser av dessa regler behandlas av tävlingskommittén och kan medföra uteslutning ur turneringen och avhysning från inkvartering.

§16 Force Majeure

Om för arrangören oförutsedd eller annan omständighet över vilken arrangören ej råder inträffar, såsom exempelvis oväder eller olycka, och arrangemanget p.g.a. detta måste ställas in alternativt avbrytas, kommer inte erlagda anmälnings eller deltagaravgifter återbetalas.

§17 Arrangör

McDonald’s Cup arrangeras av Västerås BK30